SURADNJA

Otvorena sam za suradnju sa izdavačkim kućama. Napisala sam roman i zbirku priču koji trenutno čekaju pravog izdavača.